Skadefri klatring

Stian startet nettstedet www.skadefriklatring.no for flere år siden med mål om å skape en portal for deling av kunnskap rundt klatring, trening og skader. Etter hvert fikk andre prosjekter høyere prioritet, hvilket blant annet resulterte i to bøker om trening for klatring og nettsiden du nå er inne på. 

Det er stor interesse rundt klatrerelaterte skader og plager, og det er fremdeles et stort behov for å gjøre både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap tilgjengelig for den stadig voksende massen av klatrere i Norge. Noe har vi klart å samle i boka Klatrebibelen, men vi vil regelmessig publisere relevante artikler her på siden. For, balansegangen mellom å trene nok, men ikke for mye, og hardt nok, men ikke for hardt, er krevende.

Å trene for å bli bedre vil sette deg i situasjoner der skaderisikoen øker, og det er dessverre slik at de fleste opplever både skader og plager gjennom sitt klatreliv - uavhengig av nivå. Kunnskap om grunnleggende prinsipper som bidrar til å redusere skaderisikoen er viktig for alle klatrere; de unge, nybegynnerne, eliten, de ambisiøse og de eldre.

Uavhengig av nivå og ambisjoner vil du få langt mer glede av klatringen dersom du kan klatre uten skader og vondter. Kunnskap om ulike skadetyper og hvordan de kan rehabiliteres er også viktig den gangen det ulykksalige skjer.

Målet vårt er at innholdet på denne siden skal gi deg denne kunnskapen, og gi deg mest mulig klatring med så lite plager som mulig.