Personvernerklæring for klatrebibelen.com

Sist endret: 14.11.2021

Denne personvernerklæringen handler om hvordan klatrebibelen.com samler inn og bruker personopplysninger om deg.

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Stian Christophersen og Martin Mobråten har ansvar for personvernet. De kan kontaktes på: stiachri@gmail.com og martinmobraaten@gmail.com

2. Hva er formålet?

Her er de viktigste formålene jeg bruker personopplysninger til:

Levere tjenestene du forventer av oss. Melder du deg på et kurs, bruker vi eposten din til å kommunisere med deg angående kurset.

Eposten blir ikke solgt eller brukt til annet enn det som er relatert til klatrebibelen.com

3. Hvilke personopplysninger behandles?

Dette kan for eksempel være navn, telefonnummer, epostadresse, hvilke kurs du har meldt deg på.

4. Hvor hentes opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra nettsiden om du har sendt oss en melding, meldt deg på et kurs eller kontaktet oss vedrørende en tjeneste.

5. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig om du som person ønsker å oppgi sine opplysninger. Men det er ikke praktisk mulig å melde seg på et kurs uten at navn og epost blir lagret for en periode

6. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Klatrebibelen.com, Stian eller Martin, selger ikke personopplysninger til tredjepart, og jeg bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

7. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med kurset, med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven. Vi har gode rutiner for sletting og anonymisering. Du kan selv be om å få fjernet opplysningene dine. Hvor fort opplysninger slettes kan variere.

Webanalyse og cookies

Det samles ikke inn noe webanalyse på klatrebibelen.no. Derfor lagres det ikke noe informasjonskapsler som sporer dine bevegelser på nett.

8. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Alle personer som spør, har rett til informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. klatrebibelen.com har gitt informasjonen i denne erklæringen.

9. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

klatrebibelen.com kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

10. Samtykke

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen. klatrebibelen.com er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

12. Endringer i erklæringen

Klatrebibelen.com forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av klatrebibelen.com