Klatrebibelen

Praktiske øvelser

Klatrebibelen – praktisk øvelser intro

«I teorien er det ingen forskjell mellom teori og praksis. I praksis er det det.»

Etter to tiår med klatring, egentrening og trening av andre utøvere sitter vi på en stor, og stadig voksende, øvelsesbank. Klatrebibelen, som vi ga ut i 2018, var et omfattende prosjekt der vi ville inkludere de ulike prestasjonsfaktorene og teorien bak dem, noe som førte til at øvelsesutvalget måtte begrenses av plasshensyn. Denne boken, som fokuserer på teknikk, styrke og eksplosivitet, og trening for barn og unge, måtte derfor skrives. Boken bør bli full av kalkmerker på sidene og med en sliten perm, etter å ha ligget i klatresekken eller treningsbagen. Vårt tips er at du, som utøver eller trener, tar den med på trening og prøver minst én ny øvelse hver økt.

Boka er oversatt til engelsk og gis ut i England i staretn av 2022.

Teknikk

Etter å ha lest Klatrebibelen kjenner du de ulike fundamentene som ligger til grunn for alle bevegelser. Du vet også hvilke spesifikke teknikker du kan bruke for å bevege deg på en kontrollert og effektiv måte i veggen. I dette kapitlet viser vi deg ulike øvelser for å trene fundamentene og de ulike teknikkene. Vi viser deg også effektive øvelser for fotarbeid og grepsposisjoner.

Fysikk

Å bli en sterkere klatrer er et naturlig mål for de fleste av oss. Fingerstyrke i forhold til kroppsvekt er sannsynligvis den viktigste fysiske faktoren, og en egenskap som langt på vei bestemmer hvilket nivå du klatrer på. Å henge på grep er likevel ikke det eneste vi gjør i veggen. Vi må bevege oss mellom grep, med alt det innebærer av styrke i armer, overkropp og det vi kan kalle kjernen*. I noen tilfeller bør vi bevege oss raskt, andre ganger så rolig som mulig, og det er forskjell på hva som kreves av deg rent fysisk om du klatrer på veggvinkler som er 60 grader bratte, kontra 15 grader bratte. I arbeidet med å bli en bedre og mer komplett klatrer må vi derfor jobbe med å bli sterkere og mer eksplosiv. Øvelsene i dette kapitlet tar deg gjennom metoder for nettopp det.

Barn og unge

Kapittelet beskriver med ord og bilder gode øvelser for barn og unge. Disse kjennetegnes ved at de klarer å aktivisere en stor gruppe, samtidig som hver enkelt kan få den individuelle oppfølgingen de har behov for. Kapitlet starter med noen tanker om oppvarming før du får presentert eksempler på lekbaserte klatreøvelser du kan benytte deg av som trener. Til slutt presenteres mer spesifikke tekniske og fysiske øvelser. Disse er best egnet for de litt eldre og mer erfarne barna og ungdommene. Øvelsene i dette kapitlet kan kalles en «best practise» av øvelser som blir brukt av klubber i Norge.

Tilbakemeldinger