Tilsyn av klatrevegger

Inspeksjon av alle typer klatrevegger.

I samarbeid med Grip Klatring i Trondheim gjennomfører Martin tilsyn på eksisterende klatrevegger i Norge. Norges Klatreforbund og den europeiske standarden for klatrevegger anbefaler en slik tredjeparts kontroll av klatrevegger. Alle funn og avvik fra standard NS-EN 12572-1-3 beskrives særskilt. Inspeksjonen er både visuell og med belastningstester.

Tilbakemeldinger
No items found.