Innkjøp grep og design av vegger

Bistår med utvikling av et passende design og bygging av vegger.

Martin har meget god kjennskap til de ulike leverandørene og distributørene av klatregrep i Norge. Dette sikrer en god sammensetning av grep til veggen, som både hensyntar barn og unge, nybegynnere og mer erfarne klatreres behov. Ved bygging av nye vegger samarbeider Martin med Grip Klatring i Trondheim for å bistå med utvikling av et passende design og bygging av vegger. Da tegnes det en 3D-modell som blir brukt i diskusjoner med kunde for å lande på et endelig design.

Tilbakemeldinger
No items found.