Fysioterapi

Diagnostisering og rehabilitering av klatrerelaterte skader og plager.

Stian har en unik erfaring og kompetanse innen diagnostisering og rehabilitering av klatrerelaterte skader og plager. Som klatrer har interessen for skader og plager i fingre, håndledd, albue og skulder vært stor de siste 15 årene, og med den økende mengden av klatrere øker også skadeomfanget. Dette har ført til en stadig økende pasientgruppe med klatrere som igjen har ført til økt kunnskap og mer erfaring knyttet til klatrerelaterte skader. 

Les mer om Stians fysioterapitilbud ved Apexklinikken, og book time her

Tilbakemeldinger
No items found.