Kurs i henhold til Norges klatreforbund sin rutesetterutdanning

Nivå 1 og 2.

Nivå 1

Inkluderer introduksjon til verktøy, grep, vegger, HMS og basic rutesetting for tau og buldring. Deltagerne bør ha klatret ett års tid. Ellers stilles det ikke krav. Egnet for klubber/personer som skal begynne å sette ruter eller buldre på egenhånd. Mer info

Nivå 2

er rettet mot regionale konkuranser og krever mer erfarne rutesettere som er villige til å bruke mye tid på å bli bedre på å skru til konkuranser.  Mer info